Швейцария, Великобритания и Швеция оглавиха тазгодишната класация по иновативност

от Теа Филова

Швейцария, Обединеното кралство и Швеция са на първите места в тазгодишното подреждане по иновативност на световните икономики Global Innovation Index /GII/ 2014, а африканските държави от Суб-сахара отбелязват чувствително  подобрение в представянето си. България е на 44 място.

Топ 10 на световните икономики по иновативност изглажда така:

  1. Швейцария
  2. Великобритания
  3. Швеция
  4. Финландия
  5. Нидерландия
  6. САЩ
  7. Сингапур
  8. Дания
  9. Люксембург
  10. Хонг Конг /Китай/

темата на анализа в индекса GII 2014 г. е „Човешкият фактор в иновациите“ – проучване на ролята на човешкия капитал в процеса на иновации. Акцент от доклада е как човешкият фактор в процеса на иновациите може отчасти да обясни  кои държави-шампиони по иновации остават по първите места и защо някои от големите развиващи се икономики имат разминавания в представянето им.

По отношение на образованието като фактор за формиране на човешкия капитал,  в групата на  държавите с високи доходи на първите места в класацията са  Република Корея, Финландия и Обединеното кралство. Китай, Аржентина и Унгария са на първите места в групата на държавите със средни доходи. Всички тези страни са направили видими усилия за поддържане или подобряване на качеството на техните човешки ресурси чрез образование и учене през целия живот.
Индексът GII 2014  е изчислен като средна стойност от два под-индекса. Първият от тях измерва елементи на националната икономика, които включват “Входящи” иновативни дейности, групирани в пет стълба: (1) Институции, (2) Човешки капитал и научни изследвания, (3) инфраструктура, (4) Усъвършенстване на пазара и (5) Модернизиране на бизнеса. “Изходящите” иновативни дейности отразяват действителни доказателства за резултатите от иновациите, разделени в два стълба: знания и технологии и Творчески резултати.
GII 2014 отразява изследването на 141 икономики по целия свят, като се използват 81показатели, за да се оценят както техните възможности за иновации, така и  измерими резултати от прилагането им.

От 2007 година такива доклади се публикуват ежегодно от Университета Cornell, и Световната организация за интелектуална собственост WIPO  /специализирана агенция на ООН/.

В последно време Глобалният индекс на иновациите е водещ инструмент за сравнителен анализ за бизнес ръководители, политици и други лица, търсещи поглед върху състоянието на иновациите в целия свят.

 

Публикувайте коментар

* Попълвайки тази форма Вие се съгласявате с Политиката за поверителност на Drum.bg.

прочетете също