Заменят имоти за строителство на софийското метро

Правителството одобри решение за замяна на имоти между държавата и Столична община, попадащи в обхвата на промененото трасе на софийското метро, в близост до Терминал 2 на Летище София. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Замяната се отнася до части от имоти, определени за администрация, търговия, обслужване и трасе на Метрополитена в квартал 2 на местността „Летищен комплекс”.
Община Берковица получава от държавата терена и едноетажната сграда на ул. „Христо Ботев” №2 в града. Решението ще позволи на местната власт да изпълни проекта си за изграждане на музей „Йордан Радичков”, съобщава „Фокус“.
На община Велико Търново беше предоставен имот, с площ 18 дка. На терена ще бъде създадена съвременна градска среда с озеленяване и места за отдих, ще се обособят и територии за паркиране и за спортно-развлекателна дейност.
Община Стражица получи имот от държавата, намиращ се в село Камен. Имотът е с площ около 40 дка, с изградени в него четири сгради. В тях ще се обучават учениците от СОУ „Св.Климент Охридски” – с. Камен.
Националната служба за съвети в земеделието в София ще може да ползва за срок от три години две помещения в административната сграда на бул. „Витоша” №6. Тя се намира в непосредствена близост до Областната дирекция „Земеделие” – София, което ще улесни консултациите на граждани и стопани по различните видове дейности в земеделието.
С друго решение на министъра на регионалното развитие и благоустройството беше възложено да намали капитала на „ВиК” ООД – Стара Загора със стойността на правото на собственост върху поземлен имот в Раднево, представляващ терен с площ 0,3 дка и канализационна помпена станция, и да увеличи капитала на дружеството с резерви по баланса му, отговарящи на стойността на имота. Активите се предоставят безвъзмездно на община Раднево във връзка с приключило изпълнение на интегрирания воден проект на града, финансиран със средства по ОП „Околна среда” и изискването местната власт да е собственик на рехабилитираните обекти.

Имоти и части от имоти – публична държавна собственост, ползвани от преминалата в МВР Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, се предоставят за управление на ведомството. Досега те бяха управлявани от Държавна агенция „Национална сигурност”.

Правителството отне от МВР имот с отпаднала необходимост за регионалния граничен сектор в Петрич. Имотът – терен от 35 дка с построени в него административна, битова и помощна сграда, гаражи и селскостопански постройки, се намира в землището на с. Кулата. Статутът му е променен от публична в частна държавна собственост.

Публикувайте коментар

* Попълвайки тази форма Вие се съгласявате с Политиката за поверителност на Drum.bg.

прочетете също