Тридесет години от основаването на Меркосур

от Оля Ал-Ахмед

Министърът на външните работи на Аржентина Фелипе Сола: Създаването на икономическия блок МЕРКОСУР  е историческо постижение за региона

 

Южният общ пазар (МЕРКОСУР) е основан с Договора от Асунсион през 1991 г., подписан от Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Създаването на икономическия блок е историческо постижение за региона и бележи един от основните етапи на латиноамериканската икономическа интеграция, идейно замислена да превъзмогне логиката от миналото, изразяваща се в съперничество между страните и да установи динамика на сътрудничеството между тях.

С населениe наброяващо почти 300 милиона жители и площ от близо 15 милиона квадратни километра (50% по-голяма от Европа и почти с размерите на Русия), МЕРКОСУР е известен с огромния си потенциал от природни ресурси и храни. В световен план блокът осъществява 63% от износа на соя и е основният износител на говеждо и пилешко месо, на царевица, кафе и желязо и заема осмо място по производство на автомобили. През 2019г. БВП на Меркосур достига 4,467 трилиона щатски долара (измерен чрез паритета на покупателната способност), което го превръща в петата по големина икономика в света.

Въпреки че към момента на основаването си, целите на МЕРКОСУР са икономически и търговски, блокът отдава голямо зачение на дейностите си ориентирани към консолидацията на демокрацията и премахването на конфликтите. Мирът е необходимо условие за развитие, а регионалната интеграция е била исторически ключов инструмент за укрепването на нашия регион като зона на мир и сътрудничество без въоръжени конфликти.

Започнахме всичко през 1991 г. със създаването на зона за свободна търговия, чиято цел беше нашите стоки и услуги да се движат без ограничения, въведохме също така единна външна митническа тарифа, която ни даде възможност да управляваме търговския обмен с останалия свят. Така, нашата взаимна търговия започна да расте динамично. Успяхме да повишим взаимобмена на продукти с добавена стойност между четирите страни-партньори и по този начин се разраснаха нови дейности за износ, които бяха нетрадиционни и откриващи работни места с висока добавена стойност (в сферата на био горивата, химикалите и нефтохимическата промишленост, пластмасите, фармацевтичните продукти, желязото и стоманата, автомобилната промишленост, както и в други направления). По този начин, докато МЕРКОСУР е традиционен и всепризнат износител на суровини, голяма част от търговията между партньорите в блока се осъществява в сферата на индустрията, като автомобилната търговия, която представлява почти 50% от общия стокообмен между Аржентина и Бразилия .

Освен това, работим по хармонизиране на документацията с технически характеристики, която ще осигури по-висока защита на продукцията и потребителите без да накърнява търговията. В сферата на общественото здравеопазване координацията между нашите страни е била винаги на високо ниво, още по-успешна дори по време на пандемията КОВИД-19, през която преминаваме. Нашите съграждани могат да се установят в друга страна от блока и да упражняват свободно правото си на труд, което не е обичайно в останалата част на света.

През 2004 г. създадохме Фонда за структурно сливане на МЕРКОСУР, чрез който до днешна дата са постъпили повече от 1 млрд. щатски долари под формата на безвъзмездни заеми за реализиране на проекти в областта на инфраструктурата, развитието на продуктивността и др. Тези средства бяха вложени в повишаване конкурентноспособността на нашите икономики, най-вече в по-слабо развитите зони в региона.

Още в първите години от създаването си МЕРКОСУР договори и подписа търговски споразумения с повечето страни от латиноамериканския регион, като така беше създадена зона за свободна търговия, обхващаща повечето страни от Латинска Америка. Договорихме търговски споразумения и с Европейския съюз, Европейската асоциация за свободна търговия (ЕФТА), Израел, Египет, Индия, държавите от Южна Африка и други. МЕРКОСУР не е обединение, което е затворено за външната търговия, а платформа, на която нашите страни се проектират за останалия свят.

Сътрудничеството в рамките на МЕРКОСУР обхваща много области като култура, образование, наука и технологии, изграждане на общо гражданство, координация на социални и икономически политики и т.н. Сферите на съвместна дейност в блока са многобройни и разнообразни и в следствие на промените, настъпващи международен план и в нашите страни, също търпят модификации.

Фактът, че блокът е постигнал огромни успехи за трите десетилетия от своята история, не означава обачеи, че не предстоят нови предизвикателства. Нашият стратегически дневен ред ни задължава да полагаме усилия за изработване на общи координирани политики за развитие на продукцията, за повишаване на производствения ни капацитет да създаваме стоки и услуги, за генериране на мащабни и специализирани икономики и по-интелигентно включване в глобалните вериги на стойността и инвестиционните потоци.

Също така, МЕРКОСУР има постоянен интерес да се развива и на международната сцена. Както в Г-20, така и в СТО, ФАО и други международни организации, обединението на нашите държави ни помага да отстояваме позициите си в глобалния дневен ред. Изправени пред все по-сложен и фрагментиран световен ред, координацията на позициите, които МЕРКОСУР ни позволява да постигнем, е все по-актуална.

Ние вярваме, че смисълът на интеграцията е да постигаме споразумения на основата на зачитането многообразието на нашите страни и вдъхновени от политическата воля за интеграция. МЕРКОСУР насърчава регионалната солидарност по политически, икономически и социални въпроси, защото нашето убеждение е, че изправяйки се пред трудностите обединени, сме по-силни.

За нашите страни МЕРКОСУР е най-важният инструмент за външна политика през последните тридесет години. Това е държавна политика, която поддържа линията си независимо от промените в правителствата. За тези тридесет години постигнахме много от общите ни цели: твърда ангажираност с демокрацията като основно условие за живота на нашите народи; зачитане на правата на човека като съществена и неотменима ценност за съвместно съжителство; признаване на нашето многообразие; координацията на нашите политики за растеж за интегриране на нашите производствени структури.

В момента светът преживява преконфигуриране на структурата на световната власт и криза в международните институции, които ни управляват през последните седемдесет години. Изправени пред предизвикателствата и несигурността, породени от този сценарий, не се съмняваме, че интеграцията на нашите държави ще продължи да бъде най-добрият начин за стимулиране на нашето развитие, запазване на суверенитета ни, насърчаване на благосъстоянието на нашите народи и интегрирането ни в света.

Публикувайте коментар

* Попълвайки тази форма Вие се съгласявате с Политиката за поверителност на Drum.bg.

прочетете също