Д-р Наргиз Гурбанова за празника на Азербайджан

от Оля Ал-Ахмед

Националният празник е най-важният ден в историята на всяка държава. Това е празник на най-високия стремеж на държавността, към което се борят много поколения. Моята страна Азербайджан отбелязва своя национален ден на 28 май, който наричаме Ден на републиката.

На същия ден през 1918 г. е провъзгласена Азербайджанската демократична република, първата светска и парламентарна демократична държава в ислямския и тюркския свят, която предоставя демократични права, свободи и равенство на всички свои граждани, независимо от тяхната етническа принадлежност, религия, пол и социален статус. Тя за пръв път в страни с преобладаващо ислямско население предостави на жените избирателно право още преди това да е въведено в редица европейски страни.

Приемането на Декларацията за независимост на Азербайджан от Националния съвет преди́ 102 години е исторически момент, който възстановява държавността на Азербайджан в нова форма на парламентарна демокрация. По онова време територията на Азербайджанската демократична република е била 114 хиляди квадратни километра с население от 3,3 милиона души. Първоначално временната столица на страната е Гянджа, която по-късно е преместена в Баку.

Новата република е създадена в много предизвикателна вътрешна и международна политическа среда по време на Първата световна война. Въпреки че от първите дни републиката е изправена пред сериозни предизвикателства, нейният парламент и правителство взимат и изпълняват редица важни решения и извършват фундаментални промени във всички сфери на националния живот. Липсата на предишен опит на демократична държавност в Азербайджан не е пречка за лидерите му. Ръководени от демократичните стремежи и прогресивния дух те успяват да учредят добре функционираща демократична държава и общество.

Всички националности, живеещи в Азербайджанската демократична република, са представени както в правителството, така и в националния парламент, включващ 120 депутати, представени от 11 парламентарни групи. В рамките на две години от съществуването си националният парламент приема 230 закона. През юни 1918 г. е прието националното знаме, състоящо се от червено поле с изобразени бял полумесец и бяла осемлъчева звезда върху него, а на 9 ноември червеният плат е заменен с трикольор. Правителството започва да организира въоръжени сили и е създаден отделен азербайджански корпус. На 27 юни азербайджанският език е обявен за държавен език. Старите училища се национализират, отварят се нови училища и курсове за обучение на учители. На 1 септември 1919 г. азербайджанският парламент приема закон за откриването на Бакинския държавен университет. В същото време около 100 младежи са изпратени в чужбина във Франция, Италия, Великобритания и Турция за получаване на висше образование на държавни разноски. Заедно със създаването на азербайджанската телеграфна агенция цензурата в пресата е отменена и са приети редица решения за отбелязването на историческите дати.

По време на съществуването на републиката е постигнат значителен икономически успех: нефтопроводът Баку-Батуми е възстановен, строителството на железопътната линия Баку-Джулфа е продължено, създадена е Азербайджанската държавна банка, емитирани са валутни банкноти и са предприети мерки за развитие Каспийската корабоплавателна компания.

Положени са значителни усилия за осигуряването на международно признаване на Азербайджанската демократична република. На 9 юли 1919 г. правителството на Азербайджанската демократична република взема решение за създаване на секретариат на Министерството на външните работи. Азербайджанската делегация, водена от председателя на парламента Алимардан бей Топшубашов, присъства на Парижката мирна конференция и успява да получи признанието на младата демократична държава Азербайджан. С признаването на Азербайджан на ниво на международна мирна конференция дипломатическите връзки на младата република се разширяват. Азербайджанският парламент приема закон за учредяването на дипломатически мисии във Великобритания, Франция, Италия, САЩ, Швейцария, Полша, Германия и Русия. Представителствата на Обединеното кралство, Гърция, Белгия, Грузия, Дания, Италия, Литва, Полша, Иран, САЩ, Украйна, Финландия, Швеция, Италия и Швейцария започват да функционират в Азербайджан.

За съжаление, Азербайджанската демократична република просъществува само 23 месеца и прекратява съществуването си през април 1920 година след нахлуването на болшевиките. Въпреки това нейните демократични идеали, ценности и традиции продължават да живеят в сърцата и съзнанията на следващите поколения азербайджанци.

Когато възстановихме независимостта си през 1991 г., Република Азербайджан беше обявена за наследник на Азербайджанската демократична република, чиито идеали и ценности стават водещите принципи в нашето пътуване към демокрацията. Трицветното знаме на Азербайджанската демократична република отново е издигнато в Азербайджан. По такъв начин, Денят на републиката символизира неразривна връзка на нашата държавност с наследството на Азербайджанската демократична република.

Днешният Азербайджан под ръководството на президента Илхам Алиев е модерна, светска и независима държава, която се гордее с историята си и гледа към бъдещето с големи стремежи, твърдо върви по пътя си към развиване на едно динамично и мултикултурно общество. Моята страна продължава да допринася за регионалното икономическо сътрудничество и международния мир и сигурност, както и за междукултурния диалог в световен мащаб.

От първите години на нашата независимост Азербайджан и България се радват на дружеските отношения. България е една от страните, признали независимостта на Азербайджан през януари 1992 г. Азербайджан винаги отдава голямо значение на укрепването на двустранните отношения с България и в резултат на взаимните усилия през годините нашето сътрудничество се превърна в стратегическо партньорство. България също е сред нашите важни партньори в рамките на ЕС и други международни и регионални организации. Налице са големи възможности за по-нататъшно развитие на азербайджанско-българските отношения и ние сме задължени да подсилваме взаимодействието си с българските ни приятели в полза на народите ни.

Поради ограниченията във връзка с пандемия от COVID-19, Посолството на Азербайджан в България няма да има възможност да отбележи тази година Националния празник на Азербайджан заедно с нашите български приятели в дружеска атмосфера. Надявам се, че солидарността, единството и подкрепата един към друг ще дадат възможност за успешното преодоляване на пандемията по целия свят и с радост да отбележат Деня на републиката на Азербайджан в следващите години.

Публикувайте коментар

* Попълвайки тази форма Вие се съгласявате с Политиката за поверителност на Drum.bg.

прочетете също