Поетапно спиране на парното през следващата седмица

„Топлофикация София” има готовност да пристъпи към поетапно спиране на парното в столицата в средата на следващата седмица, след като бъдат изпълнени нормативно определените за това условия – три последователни дни със средноденонощна температура по-висока от +12°C и прогноза за трайно затопляне, съобщиха от пресцентъра на „Топлофикация София” ЕАД, цитирани от „Фокус“. Според прогнозата на НИМХ към БАН, която компанията следи ежедневно, в края на настоящата и в началото на следващата седмица се очаква сериозно понижение на температурите, така че все още няма налице законово изискваните условия за спиране отоплението на столичани. Припомняме, че според законовите разпоредби, компанията е задължена да предоставя на клиентите си топлинна енергия за отопление в периода 1 октомври – 30 април. Преди официалното приключване на отоплителния сезон клиентите имат възможност да заявят изключване на отоплението в сградата със заявка, приета с решение на Общото събрание на етажната собственост. До момента от тази възможност са се възползвали само 159 сгради – 39 училища и детски градини, 7 болници, 41 административни сгради и 72 жилищни сгради. Заявките се подават в обслужващия топлорайон и се изпълнява в рамките на един работен ден. Прилагането на тази процедура е изцяло в полза на клиентите и чрез нея се избягва възможността за спиране на отоплението в съответната сграда по еднолично решение и без знанието и съгласието на етажната собственост. От днес мартенските сметките за парно и топла вода са на разположение на столичани на Интернет страницата на дружеството – www.toplo.bg и в касите на компанията. Според данните на изчислителния център на “Топлофикация София” потреблението на топлинна енергия в столицата е било по-високо от обичайното за март заради ниските температури. По информация на НИМХ към БАН средномесечната температира е + 4,6 С ̊./ за сравнение през март 2014г. средно месечната температура е била +8,3 С ̊./ В изпълнение на новите изисквания в нормативната уредба, през настоящия отоплителен сезон „Топлофикация София” вече извършва изчисленията за парно на базата на реалната консумация във всеки отделен имот за предходния отоплителен сезон, отразена в окончателната изравнителна сметка за периода 1.05.2013-30.04.2014 г. Съгласно новата Наредба за топлоснабдяването и изискванията на Министерството на енергетиката общото количество енергия за отопление и сградна инсталация, посочено в изравнителната сметка, се разделя на броя на дните с отопление през миналия изравнителен период – за по-голямата част от сградите в София те са 161. Така се получава средното количество топлинна енергия, изразходвано от клиента за 1 ден. За да се получи месечната сметка, то се умножава съответно по броя на дните с отопление за изминалия месец и по действащата към момента цена. В случаите, в които клиентите не са ползвали услугата за определен брой дни поради авария, тези дни не се включват в месечната сметка. В резултат на прилагането на новия метод на изчисление се избягват пиковите сметки през месеците декември, януари и февруари въпреки студеното време и те стават съизмерими с тези за месеците ноември и март. През този сезон на базата на реална консумация чрез дистанционен отчет или самоотчет се формират сметките на клиентите в 1 600 сгради в столицата. Окончателните си индивидуални сметки столичани ще получат след края на отоплителния сезон, когато уредите в жилищата им бъдат отчетени и бъдат изготвени изравнителни сметки. Консумиралите по-малко енергия и платили повече ще си получат парите обратно. Клиентите с по-голямо реализирано потребление и заплатили по-малко ще имат да доплащат. През април част от клиентите на «Топлофикация София” за първи път ще получат и електронни фактури. Припомняме, че от март клиентите на “Топлофикация София” могат да изберат да получават е-фактура за парно и топла вода. Това е абсолютно легитимен финансов документ, който получават веднага, където и да се намират. От тази възможност вече са се възползвали над 4 000 потребители. Всеки желаещ може да изтегли заявление от www.toplo.bg, да го попълни и изпрати на e-faktura@toplo.bg. Заявления се приемат и в деловодството на дружеството – кв. Борово, ул. „Ястребец” №23 или в касите на компанията, като клиентите трябва да имат предвид, че заявленията за физически и юридически лица са различни. На сайта на „Топлофикация София” потребителите ще получат допълнителна информация за процедурата, както и указания за попълването на заявленията. От началото на април столичани вече могат да заявят Е-фактура от “Топлофикация София” и в една от 300 каси на Изипей.

Публикувайте коментар

* Попълвайки тази форма Вие се съгласявате с Политиката за поверителност на Drum.bg.

прочетете също